ZNTS

Predstavitev:

 

Nogometna zveza Slovenije je bila ustanovljena leta 1920. Leta 1953 je postala njena članica tudi ZNTS. Prvo združenje nogometnih trenerjev Slovenije oziroma ZNTS, je bilo ustanovljeno na pobudo 19 tečajnikov, ki so leta 1953 končali šolanje za pridobitev strokovnega naziva »inštruktor nogometa«. Prvi predsednik ZNTS je postal Janez Pišek, ki je bil takrat prvi in edini profesionalni nogometni trener v Sloveniji.

ZNTS je postala  pravna oseba, 21. marca 2010  in s tem pridobila enak status, kot ga imajo ostale soustanoviteljice NZS. Ustanoviteljice ZNTS so društva oziroma združenja nogometnih trenerjev, ki delujejo na področjih MNZ. ZNTS so ustanovili: Društvo nogometnih trenerjev Celje, Društvo nogometnih trenerjev Gorenjska, Društvo nogometnih trenerjev Koper, Društvo nogometnih trenerjev Lendava, Društvo nogometnih trenerjev Ljubljana, Združenje nogometnih trenerjev Maribor, Društvo nogometnih trenerjev Murska Sobota, Društvo nogometnih trenerjev Nova Gorica in Društvo nogometnih trenerjev Ptuj.

Nogometni delavci so spoznali, da lahko nogometna družina postane popolna le tako, da se predstavniki trenerjev enakovredno vključujejo v delo organov in ostalih delovnih teles NZS in MNZ.  ZNTS  ima predstavnika na Skupščini NZS, predsednik je član IO NZS in  predstavniki trenerjev so tudi v ostalih odborih in komisijah NZS. Društva nogometnih trenerjev imajo prav tako svoje predstavnike v organih MNZ.

Razvoj nogometne igre poteka z neizmerno naglico in trenerska organizacija temu sledi. Zaradi svoje majhnosti ne bomo razpolagali s takšnim število igralcev in igralk kot države z večjim številom prebivalstva. Nihče pa nam ne more preprečiti, da delamo več in bolj zagnano, kar je tudi cilj našega delovanja. Zato smo tudi vpeljali edinstven način podeljevanja licenc, ki se razlikuje od podeljevanja licenc v drugih državah. Trenerji iz leta v leto zmeraj bolj spoznavajo potrebo po strokovnem izpopolnjevanju, kar se tudi odraža v vedno večjem številu udeležencev na licenčnih in izpopolnjevalnih seminarjih, ki jih  organizira ZNTS in društva nogometnih trenerjev.

ZNTS  pa svojih nalog in ciljev ne bi uspela uresničiti, brez podpore in razumevanja NZS. Tehnični sektor NZS aktivno sodeluje z ZNTS pri uresničevanju zastavljenih ciljev.

ZNTS je ena redkih organizacij, ki v svoja dogajanja vključuje starejše, zaslužne trenerje. Ustanovljen je  Svet zaslužnih trenerjev ZNTS in devet svetov pri društvih nogometnih trenerjev. Sveti aktivno sodelujejo pri kreiranju strokovne politike, dajejo pobude in svetujejo mlajšim trenerjem pri vodenju procesa športnega treniranja in tekmovanja.

DELI NA