Fizična priprava sodnikov

V sodobnem nogometu je ustrezna telesna priprava sodnika osnova za uspešno sojenje. ZNSS temu posveča velik poudarek. Sodniki, ki se nahajajo na listah A, A-1, talenti in ženske se morajo udeleževati obveznih skupinskih treningov po dvakrat tedensko, kjer sodniki trenirajo v skladu s smernicami vodje za telesno pripravo na UEFA. Seveda pa dva skupinska treninga na teden nista dovolj, sodniki morajo dodatno trenirati še samostojno, ker pa so opremljeni tudi z merilci srčnih utripov lahko vodja za telesno pripravo pri ZNSS vse treninge spremlja.

Posamezen preizkus telesne pripravljenosti je lahko glede na odločitev imenovanega strokovnjaka za fizično pripravo izveden bodisi v obliki fizičnega testa, ki ga na smernice ustrezne fizične pripravljenosti predlaga UEFA, bodisi v obliki »FIFA fitnes testa«.

Strokovnjak za telesno pripravo v sodelovanju s komisijo za sodniške zadeve lahko spreminja prag uspešnosti posameznega preizkusa telesnee pripravljenosti in v sodelovanju s sodniškim oddelkom o vsaki spremembi praga uspešnosti pisno obvesti sodnike.
Velja, da je sodnik uspešno opravil preizkus telesne pripravljenosti, če je pri vseh posameznih delih testa (test hitrosti, test vzdržjivosti) zadostil spodaj navedenim zahtevam oziroma tistim, ki jih pred posameznim preizkusom določi strokovnjak za fizično pripravo.

V kolikor je sodnik že pri enem izmed posameznih delov preizkusa nespešen velja, da preizkusa fizične pripravljenosti ni uspešno opravil.

»FIFA fitness test« za sodnike

Sprinti

 • 6x 40m; sodniki 6,0'' / sodnice 6,4'',
 • V kolikor sodnik pade oziroma mu spodrsne lahko sprint ponovi,
 • V kolikor sodnik enkrat ne uspe s sprintom znotraj dovoljenega časa, ga po opravljenem šestem poizkusu ponavlja,
 • Če je sodnik dvakrat neusprešem (ne uspe s sprintom znotraj dovoljenega časa), preizkusa telesne pripravljenosti ni uspešno opravil.

Intervalni test

 • sodniki morajo preteči 75m v 15s, nato imajo 18s hoje za 25m, ob naslednjem znaku morajo zopet preteči 75m v 15s, nato spet 18s za 25m hoje. Minimalno število pretečenih intervalov je 40.
 • sodnice morajo preteči 75m v 18s, nato imajo 20s hoje za 25m, ob naslednjem znaku morajo zopet preteči 75m v 18s, nato spet 20s za 25m hoje. Minimalno število pretečenih intervalov je 40.
 • Sodnik ne sme pričeti s tekom od startne točke - črte preden za to ne dobi znaka (zvočni signal).
 • Sodnik mora najkasneje ob znaku že priteči v cono hoje. V kolikor zamudi se ga prvič opozori, naslednjič pa izključi in v tem primeru velja, da sodnik preizkusa fizične pripravljenosti ni uspešno opravil.
   

»FIFA fitness test« za pomočnike sodnika

Sprinti

 • 5x 30m; pomočniki 4,70'' / pomočnice 5,10''
 • V kolikor sodnik pade oziroma mu spodrsne lahko sprint ponovi.
 • V kolikor sodnik enkrat ne uspe s sprintom znotraj dovoljenega casa, ga po opravljenem petem poizkusu ponavlja.
 • Če sodnik dvakrat ne uspe s sprintom znotraj dovoljenega časa velja, da sodnik preizkusa fizične pripravljenosti ni uspešno opravil.

Intervalni test

 • pomočniki sodnika morajo preteči 75m v 15 s, nato imajo 20s hoje za 25m, ob naslednjem znaku morajo zopet preteči 75m v 15s, nato spet 20s za 25m hoje. Minimalno število pretečenih intervalov je 40.
 • pomočnice sodnice morajo preteči 75m v 18 s, nato imajo 22s hoje za 25m, ob naslednjem znaku morajo zopet preteči 75m v 18s, nato pa spet 22s za 25m hoje. Minimalno število pretečenih intervalov je 40.
 • Sodnik ne sme pričeti s tekom od startne točke - črte, preden za to ne dobi znaka (zvočni signal).
 • Sodnik mora najkasneje ob znaku že priteči v cono hoje. V kolikor zamudi se ga prvič opozori, naslednjič pa izključi in v tem primeru velja, da sodnik preizkusa fizične pripravljenosti ni uspešno opravil.

http://Doc/Opisi testov sodniki.pdf

http://Doc/Opisi testov pomočniki.pdf

http://Doc/Sodniki SDS HIIT (skica in intervalni čas).pdf

http://Doc/Sodnice SDS HIIT (skica in intervalni čas).pdf

DELI NA