Pravilo 10 - Določanje izida tekme

Zadetek je dosežen

Zadetek je dosežen, ko vsa žoga preide preko prečne črte med vratnicama in pod prečko, pod pogojem, da ekipa, ki je dosegla zadetek, ni pred tem kršila Pravil igre. Če vratar vrže žogo neposredno v nasprotnikova vrata, se dosodi udarec od vrat.

Zadetek ni dosežen

Če sodnik signalizira zadetek preden žoga s celotnim obsegom preide prečno črto v vratih in se nato nemudoma zave svoje napake, mora igro nadaljevati s sodniškim metom z mesta žoge ob prekinitvi. Če je bila igra prekinjena znotraj kazenskega prostora se izvede sodniški met v korist vratarja braneče se ekipe.

Zmagovalec

Ekipa, ki med igro doseže večje število zadetkov, je zmagovalka. Če obe ekipi dosežeta enako število zadetkov ali, če ni dosežen noben zadetek, je tekma neodločena.

Tekmovalna pravila

Če tekmovalna pravila zahtevajo zmagovalca na tekmi (ali dvoboju, ko ekipi igrata med seboj doma in v gosteh), ki se je končala neodločeno, so edini dovoljeni postopki za določitev zmagovalca tisti, ki jih je odobril International Board, in sicer:

  • Pravilo zadetkov v gosteh.
  • Dva enaka podaljška, ne daljša od 15 minut
  • Udarci s kazenske točke.

Lahko se uporablja kombinacija zgoraj navedenih postopkov.

UDARCI S KAZENSKE TOČKE

• Udarci s kazenske točke se izvajajo po končani tekmi. Razen če je določeno drugače, veljajo ustrezna Pravila igre. Igralec, ki je bil izključen med tekmo, ne more izvesti udarca s kazenske točke. Opozorila in opomini, izrečeni med tekmo, se ne prenašajo na udarce s kazenske točke.

• Razen če obstajajo drugi razlogi (npr. stanje igrišča, varnost), sodnik z žrebom izbere vrata, na katera se bodo izvajali udarci. To se lahko spremeni le iz varnostnih razlogov ali če vrata ali igralna površina postanejo neuporabni.

• Sodnik izvrši žreb s kovancem in ekipa, katere kapetan dobi žreb, odloči, ali bo izvedla udarec prva ali druga.

• Z izjemo rezervnega igralca, ki zamenja vratarja, ki ni sposoben nadaljevati, smejo izvajati udarce s kazenske točke le igralci, ki so bili na igrišču ali začasno izven igrišča (poškodba, ureditev opreme) ob koncu tekme.

• Vsaka ekipa je odgovorna za izbor vrstnega reda upravičenih izvajalcev, po katerem bodo izvajali udarce. Sodnik ni obveščen o vrstnem redu.

Postopek

• Če ima na koncu tekme ali pred začetkom izvajanja ali med izvajanjem udarcev s kazenske točke ena ekipa večje število igralcev od druge, mora zmanjšati število igralcev, tako da se po številu igralcev ekipi izenačita. Sodnik mora biti obveščen o imenu in številki vsakega izločenega igralca. Izločeni igralec ne sme sodelovati pri izvedbi udarcev s kazenske točke.

• Pod pogojem, da ekipa še ni izvršila največjega števila zamenjav, lahko vratarja, ki ni sposoben nadaljevati pred začetkom ali med izvajanjem udarcev s kazenske točke, zamenja eden izmed imenovanih rezervnih igralcev ali izločeni igralec, da bi se izenačilo število izvajalcev. Vendar zamenjani vratar ne more več sodelovati in ne sme izvajati kazenskih udarcev. Če je vratar že izvedel udarec s kazenske točke, nadomestni vratar ne more izvesti udarca do naslednje serije udarcev. Na igrišču se lahko nahajajo le igralci, ki so upravičeni izvajati udarce, in sodniki. Vsi igralci, razen igralca, ki izvaja udarec, in obeh vratarjev, se morajo zadrževati v središčnem krogu.

• Vratar, ki je soigralec izvajalca udarca, se mora zadržati na igrišču, izven kazenskega prostora, na stičišču prečne črte in črte kazenskega prostora. Igralec, ki je upravičen izvajati udarce, lahko zamenja mesto z vratarjem.

• Sodnik beleži izvedene udarce. Udarec je dovršen, ko se žoga zaustavi, gre izven igre ali sodnik igro prekine zaradi prekrška; izvajalec ne sme ponovno igrati z žogo.

• Če vratar stori prekršek in je posledično udarec ponovljen, je vratar prvič opozorjen, ob vsaki naslednji kršitvi pa opomnjen. Če vratar in izvajalec istočasno storita prekršek, se udarec šteje kot zgrešen, izvajalec pa je opomnjen. Če je izvajalec kaznovan zaradi prekrška, storjenega po znaku sodnika za izvedbo udarca, se udarec šteje kot zgrešen, izvajalec pa je opomnjen.

• Ekipi izvaja udarce izmenično. Če, preden sta obe ekipi izvedli po pet udarcev, ena doseže več zadetkov, kot bi jih lahko druga, se izvajanje udarcev prekine.

• Opomini izrečeni med tekmo, se ne prenašajo na udarce s kazenske točke, saj ti niso sestavni del tekme. Igralec, ki je bil opomnjen med tekmo in nato še med udarci s kazenske točke, ne bo izključen, pač pa se bo v zapisniku navedlo, da je prejel dva opomina (ne pa tudi rdečega).

Odločbe NZS

  1. Če je na tekmi, ki se je končala neodločeno, potrebno dobiti zmagovalca, se igrata dva podaljška, razen če je s pravilnikom za posamezno tekmovanje določeno drugače. Če tudi po podaljških ni zmagovalca, se izvedejo udarci s kazenske točke.
  2. Če se tekmi igrata po izločilnem sistemu in sta obe ekipi po obeh tekmah dosegli enako število zadetkov, je zmagovalka ekipa, ki je dosegla več zadetkov v gosteh. Če sta ekipi dosegli enako število zadetkov v gosteh, se igrata dva podaljška. Če v podaljških obe ekipi dosežeta enako število zadetkov, se zadetki v gosteh štejejo dvojno. Če ekipi v podaljških nista dosegli nobenega zadetka, se izvedejo udarci s kazenske točke.
  3. Če se izvajanje udarcev s kazenske točke ne more zaključiti zaradi vremenskih pogojev ali drugačne višje sile, zmagovalca določi z žrebom sodnik ob prisotnosti delegata in kapetanov ekip.
  4. Trajanje vsakega podaljška je na tekmi z normalnim igralnim časom 15 minut. Med koncem normalnega igralnega časa in začetkom podaljškov je 5-minutni odmor, med katerim načeloma  in po preudarku sodnika igralci ostanejo na igrišču. Med podaljškoma ni odmora.
  5. Trajanje podaljškov na tekmah s skrajšanim igralnim časom urejajo ustreza tekmovalna pravila.

DELI NA