Pravilo 14 - Kazenski udarci

Kazenski udarec je dosojen, če igralec napravi  prekršek, zaradi katerih se dosodi direktni prosti udarec, znotraj svojega kazenskega prostora ali izven igrišča med akcijo, kot opisano v Pravilih 12 in 13.
Iz kazenskega udarca je mogoče neposredno doseči zadetek.

Igralni čas se podaljša, da bi se omogočila izvedba kazenskega udarca na koncu vsakega polčasa ali podaljška.

Položaj žoge in igralcev

Žoga:

 • mora biti postavljena na kazenski točki.

Vratnici, prečka in mreža:

 • se ne smejo premikati

Izvajalec kazenskega udarca

 • mora biti jasno identificiran.

Vratar braneče se ekipe

 • se mora zadržati na prečni črti med obema vratnicama, z obrazom obrnjen proti izvajalcu,ne da bi se dotikal vratnice, prečke ali mreže, dokler ni žoga udarjena z nogo.

Drugi igralci (razen izvajalca) se morajo nahajati:

 • zunaj kazenskega prostora,
 • za kazensko točko,
 • najmanj 9,15 m od kazenske točke

Ko igralci zavzamejo položaj v skladu s tem Pravilom, sodnik da znak za izvedbo kazenskega udarca.

Postopek

 • Izvajalec kazenskega udarca mora udariti žogo z nogo naprej.
 • Udarec s peto je dovoljen pod pogojem, da se žoga premakne naprej

 • Izvajalec ne sme ponovno igrati z žogo, dokler se je ne dotakne drug igralec.

 • Žoga je v igri, ko je udarjena z nogo in se očitno premakne

Ko je žoga udarjena, se mora vratar vsaj z delom ene noge dotikati prečne črte ali z njim biti v njeni višini.

Ko se izvaja kazenski udarec med normalnim igralnim časom ali ko je bil igralni čas podaljšan ob polčasu ali koncu tekme, da bi se omogočila izvedba ali ponovna izvedba kazenskega udarca, je dosojen zadetek, če se preden je prešla prečno črto med vratnicama in pod prečko:

 • žoga dotakne ene ali obeh vratnic in/ali prečke in/ali vratarja.

Kazenski udarec je dovršen, ko se žoga zaustavi, gre izven igre ali sodnik prekine igro zaradi kršitev pravil.

V primeru ob izvedbi ob koncu polčasa ali tekme je kazenski udarec dovršen, ko se po izvedenem udarcu žoga zaustavi, gre izven igre, z njo igra drug igralec (vključno z izvajalcem), ki ni vratar, ki brani udarec ali ko sodnik prekine igro zaradi prekrška izvajalca ali njegove ekipe.

Če stori prekršek igralec braneče se ekipe in zadetek ni dosežen, se kazenski udarec ponovi.

Pretvarjanje med tekom ob izvedbi kazenskega udarca z namenom zmesti nasprotnika je dovoljeno kot sestaven del nogometne igre. Kakorkoli, pretvarjanje potem, ko se je izvajalec že ustavil pa se smatra kot kršitev pravila 14, akt nešportnega obanašanja, zakar mora biti izvajalec opomnjen.

Priprava na izvedbo kazenskega udarca

Sodnik naj preveri naslednje kriterije pred izvedbo kazenskih udarcev:

 • izvajalec je jasno identificiran
 • žoga je pravilno nameščena na kazensko točko in miruje
 • vratar se nahaja na prečni črti v vratih in je obrnjen proti izvajalcu

Soigralci izvajalca z vratarjem vred se nahajajo:

 • zunaj kazenskega prostora
 • zunaj krožnega loka nad kazenskim prostorom za žogo

Kršitve in kazni - preden je žoga v igri

Izvajalec kazenskega udarca ali njegov soigralec krši Pravila igre:

Če sodnik da znak za izvedbo kazenskega udarca in se, preden je bila žoga v igri, zgodi ena izmed naslednjih situacij:

 • če je bil zadetek dosežen, se kazenski udarec ponovi,
 • če zadetek ni bil dosežen, sodnik igro prekine in dosodi indirektni prosti udarec z mesta kršitve.
 • Udarec izveden pred sodnikovim znakom s piščalko za izvedbo: v vsakem primeru ponovitev udarca in prvič opozorilo (v ponovljenem primeru opomin izvajalcu zaradi nešportnega obnašanja)

Razen v primeru naslednjih prekrškov / kršitev, ko bo sodnik igro prekinil in jo bo nadaljeval z indirektnim prostim udarcem ne glede na to, ali je bil zadetek dosežen ali ne:

 • kazenski udarec je udarjen nazaj (indirektni udarec s kazenske točke),
 • soigralec identificiranega izvajalca izvede udarec (igralca, ki je izvedel udarec se opomni in dosodi indirektni udarec z mesta, kjer se je kršitelj približal kazenski točki na manj kot 9,15 m).
 • pretvarjanje udarca žoge, potem ko je izvajalec nehal teči (pretvarjanje med tekom je dovoljeno); sodnik izvajalca opomni.


Izvajalec kazenskega udarca ali njegov soigralec krši Pravila igre:

 • sodnik dovoli izvedbo udarca,
 • če je bil zadetek dosežen, se kazenski udarec ponovi,
 • če zadetek ni bil dosežen, sodnik igro prekine in dosodi indirektni prosti udarec za branečo se ekipo z mesta, kjer je prišlo do kršitve (mesto, kjer se je kršitelj približal kazenski točki na manj kot 9,15m).

Vratar krši Pravila igre:

 • sodnik dovoli nadaljevanje izvedbe,
 • če je bil zadetek dosežen, se dosodi zadetek,
 • če zadetek ni bil dosežen, se kazenski udarec ponovi.
 • Če žoga zgreši vrata ali se odbije od vratnice ali prečke, se udarec ponovi le v primeru, če je vratarjeva kršitev očitno vplivala na izvajalca. Če vratar prepreči doseganje zadetka, se udarec ponovi (ob prvi kršitev se ga opozori, ob naslednji pa opomni). Če je dosežen zadetek, se dosodi zadetek.

Soigralec vratarja krši Pravila igre:

 • sodnik dovoli izvedbo udarca,
 • če je bil zadetek dosežen, se dosodi zadetek,
 • če zadetek ni bil dosežen, se kazenski udarec ponovi.

Igralci obeh ekip kršijo Pravila igre:

 • kazenski udarec se ponovi, razen če igralec stori težji prekršek (npr. nedovoljeno pretvarjanje)
 • Vratar in izvajalec istočasno storita prekršek: Izvajalec se opomni, igra pa nadaljuje z indirektnim udarcem za branečo se ekipo (nedovoljeno pretvarjanje povzroči vratarjevo predčasno premikanje).

Kršitve in kazni - po izvedbi kazenskega udarca

Če po izvedbi kazenskega udarca žoga odbije od vratnice, prečke ali vratarja in se:

 • Izvajalec se ponovno dotakne žoge (razen z rokami), preden se je dotakne drug igralec: 
  dosodi se indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta, kjer je prišlo do kršitve (glej Pravilo 13 – Mesto prostega udarca).
 • Izvajalec namerno igra z žogo z roko, preden se je dotakne drug igralec: 
  dosodi se direktni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta, kjer je prišlo do kršitve (glej Pravilo 13 – Mesto prostega udarca).
 • Žoge se, ko se premika naprej, dotakne zunanji dejavnik: 
  kazenski udarec se ponovi, razen če je žoga na poti v vrata in vpliv ne prepreči vratarju ali branilcu igrati z žogo, ko se v primeru, da žoga konča v vratih, zadetek prizna (četudi je prišlo dotika), razen če žoga konča v nasprotnikovih vratih.
 • če žoga poči ali postane nepravilna po izvedenem udarcu, ko se giblje naprej in preden se dotakne drugega igralca, prečke, vratnice; sodnik ponovi izvedbo kazenskega udarca, razen če žoga poči po udarcu v vratnico ali prečko in konča v vratih (v tem primeru sodnik prizna zadetek)
 • če se to zgodi v podaljšanem igralnem času za izvedbo kazenskega udarca ali ob izvedbi udarcev s kazenske točke, a preden se dotakne vratarja, vratnice ali prečke, sledi ponovitev udarca. Če se to zgodi po dotiku z vratnico, prečko ali vratarjem in žoga konča v vratih, zadetek velja; če žoga ne konča v vratih, je znan učinek udarca, t.j. ni zadetka

Žoga se od vratarja, prečke ali vratnice odbije v igrišče in se je dotakne zunanji dejavnik:

• Sodnik igro prekine. Igra se nadaljuje s sodniškim metom z mesta, kjer se je žoge dotaknil zunanji dejavnik, razen če se je zunanji dejavnik dotaknil žoge v kazenskem prostoru, ko se sodniški met izvede v korist vratarja braneče se ekipe.

Če igralci braneče se ekipe ne želijo izpolniti pogojev za izvedbo udarca, sodnik izstopajoče kršitelje najprej opomni, nato jih izključi, kapetanu postavi rok za izvedbo udarca (npr. max 3 minute), potem tekmo prekine. Dogodek prijavi disciplinskemu organu

Če vratar ne želi braniti udarca, prav tako nihče od njegovih soigralcev, sodnik opozori kapetana, določi rok za zavzetje položaja v vratih, potem tekmo prekine in napiše poročilo disciplinskemu organu.

 

DELI NA