Pravilo 15 - Vmetavanje

Vmetavanje je eden izmed načinov nadaljevanja igre.
Vmetavanje se dosodi za nasprotno ekipo od igralca, ki se je nazadnje dotaknila žoge preden je s celotnim obsegom prešla vzdolžno črto, bodisi po zraku, bodisi po tleh..
Neposredno iz vmetavanja ni mogoče doseči zadetka.

Postopek

V trenutku osvobajanja žoge izvajalec vmetavanja:

  • je z obrazom obrnjen proti igrišču,
  • del vsakega njegovega stopala je na vzdolžni črti ali na tleh izven igrišča,
  • žogo drži z obema rokama,
  • žogo vrže od zadaj in preko glave z mesta, kjer je zapustila igrišče,
  • žogo vrže z mesta, kjer je zapustila igrišče (odstopanje do nekaj tolerance).

Vsi nasprotniki se morajo nahajati najmanj 2 metra od mesta vmetavanja.
Žoga je po vmetavanju ponovno v igri, ko zapusti izvajalčeve roke in se dotakne vzdolžne črte (ali navidezne vzdolžne črte po zraku).
Izvajalec vmetavanja se ne sme ponovno dotakniti žoge, dokler se je ne dotakne drug igralec.

Kršitve in kazni

Izvajalec vmetavanja je igralec, ki ni vratar: Če se, potem ko je bila žoga v igri, izvajalec vmetavanja ponovno dotakne žoge (razen z rokami), preden se jo je dotaknil drug igralec: 
• dosodi se indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta, kjer je prišlo do kršitve (glej Pravilo 13 – Mesto prostega udarca).

Če, potem ko je bila žoga v igri, izvajalec vmetavanja namerno igra z žogo z roko, preden se je je dotaknil drug igralec: 
• dosodi se direktni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta, kjer je prišlo do kršitve, 
• dosodi se kazenski udarec, če je do kršitve prišlo v kazenskem prostoru izvajalca vmetavanja.

Izvajalec vmetavanja je vratar:  Če se, potem ko je bila žoga v igri, vratar ponovno dotakne žoge (razen z rokami), preden se jo je dotaknil drug igralec:
• dosodi se indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta, kjer je prišlo do kršitve.

Če, potem ko je bila žoga v igri, vratar namerno igra z  žogo z roko, preden se je je dotaknil drug igralec:

• dosodi se direktni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta, kjer je prišlo do kršitve, če je do kršitve prišlo izven vratarjevega kazenskega prostora), 
• dosodi se indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta, kjer je prišlo do kršitve, če je do kršitve prišlo znotraj vratarjevega kazenskega prostora (glej Pravilo 13 – Mesto prostega udarca).

Če nasprotnik nešportno moti ali ovira izvajalca vmetavanja: 

  • sodnik igralca opomni zaradi nešportnega obnašanja in mu pokaže rumeni karton.
  • Nasprotnik, ki nepravilno moti ali ovira izvajalca vmetavanja (vključno s približevanjem na manj kot dva metra od mesta vmetavanja), bo opomnjen zaradi nešportnega obnašanja; če je bilo vmetavanje izvedeno, bo dosojen indirektni prosti udarec.

Zaradi katere druge kršitve tega Pravila: 
• vmetavanje izvaja igralec nasprotne ekipe.

• Kolikor izvajalec vmetavanja ob pravilni izvedbi vmetava na način, da žogo namerno vrže v nasprotnika z namenom, da bi z žogo lahko sam ponovno igral oziroma, da ne pride do dvojnega dotika, vendar tega ne stori ne na malomaren, ne na brezobziren in na način s prekomerno silo, naj sodnik dovoli nadaljevanje igre.

• Kolikor žoga preide prečno črto v vratih neposredno iz vmetavanja, mora sodnik dosoditi udarec od vrat. Kolikor žoga preide prečno črto v vratih svojih vrat, mora sodnik dosoditi udarec iz kota.

• Kolikor se žoga dotakne tal preden preide na igrišče se vmetavanje ponovi za isto ekipo z istega mesta pod pogojem, da je bilo vmetavanje izvedeno po pravilnem postopku. Kolikor temu ni tako se vmetavanje izvede za nasprotno ekipo.

DELI NA