Pravilo 7 - Trajanje igre

Polčasa

Če med sodnikom in obema ekipama ni medsebojno dogovorjeno drugače, sestavljata tekmo dva enaka polčasa po 45 minut. Vsak sporazum o spremembi polčasov (na primer skrajšati vsak polčas na 40 minut zaradi nezadostne vidljivosti) mora biti dogovorjen pred začetkom tekme in mora biti v skladu s tekmovalnimi pravili.

Odmor med polčasoma

Igralci so upravičeni do odmora med polčasoma. Odmor ne sme biti daljši od 15 minut. Tekmovalna pravila morajo določiti trajanje odmora med polčasoma. Trajanje odmora med polčasoma se lahko spremeni samo s privolitvijo sodnika.Kratek odmor za osvežitev (ki naj ne preseže ene minute) je dovoljen v odmoru med podaljškoma.

Nadomestitev časa

V vsakem polčasu se nadomesti ves izgubljeni čas zaradi:

 • zamenjav, disciplinskh kazni, izgubljanja časa
 • ocene poškodb igralcev in/ali premestitve poškodovanih igralcev z igrišča zaradi nudenja pomoči,
 • medicinskih prekinitev, dovoljenih s tekmovalnimi predpisi, npr. prekinitvami za osvežitev (max 1min) in ohladitev (90 sekund do 3 minut),
 • kakšnega drugega vzroka (npr. proslavljanja zadetka)
 • odložitev nadaljevanja igre v zvezi z VAR "ogledom" ali "pregledom"

Nadomestitev časa je v presoji sodnika. Mnogo prekinitev v igri je popolnoma normalnih (npr. pri vmetavanju, udarcih od vrat). Podaljšani igralni čas se iz teh razlogov uporabi le, ko gre za prekomerno izgubljanje igralnega časa. Četrti sodnik po sodnikovi presoji označi minimalno število minut podaljšanega igralnega časa ob izteku zadnje minute vsakega polčasa. Oznanitev podaljšanega igralnega časa ne določa natančnega časa do konca polčasa ali tekme. Čas se lahko tudi še podaljša zaradi izgubljenega igralnega časa med samim podaljšanim igralnim časom. Sodnik ne sme kompenzirati morebitne napake pri trajanju igralnega časa v prvem polčasu na način, da bodisi podaljša bodisi skrajša igralni čas drugega polčasa.

Kazenski udarec

Če je potrebno izvesti kazenski udarec ali ponoviti njegovo izvedbo, se podaljša trajanje polčasa, dokler kazenski udarec ni dovršen.

Dokončno prekinjena tekma

Dokončno prekinjena tekma se ponovi, razen če tekmovalna pravila določajo drugače.

Odločbe NZS

 1. Odmor med polčasoma na tekmah z normalnim igralnim časom traja 15 minut.
 2. Trajanje igre in odmor za tekme igralcev pod 16 leti starosti, za nogometašice, za veterane (nad 35 leti) in za igralce – invalide urejajo ustrezna tekmovalna pravila.
 3. Če je bila tekma prekinjena zaradi višje sile, bo ponovljena v celoti, razen
 4. Odmor med polčasoma na tekmah z normalnim igralnim časom traja 15 minut.
 5. Trajanje igre in odmor za tekme igralcev pod 16 leti starosti, za nogometašice, za veterane (nad 35 leti) mladih, veteranskega, rekreativnega in nogometa za igralce – invalide urejajo ustrezna tekmovalna pravila.
 6. Če je bila tekma prekinjena zaradi višje sile (npr. stanja igrišča, vremenskih razmer in podobno), bo odigran preostali igralni čas v terminu, ki ga bo določil pristojni tekmovalni organ. V tem primeru veljajo naslednja določila v zvezi s pravico nastopa igralcev, ko se tekma nadaljuje:
  • Ekipe prijavijo v zapisnik igralce in rezervne igralce, ne glede na to, ali so bili v zapisniku prekinjene tekme ali ne.
  • Na prekinjeni tekmi zamenjani in izključeni igralci ne morejo nastopiti, kakor tudi ne za prekinjeno tekmo suspendirani igralci
  • Igralci, ki so bili v igri, ko je bila tekma prekinjena, ne morejo biti rezervni igralci
  • Vsaka kazen, izrečena na tekmi pred njeno prekinitvijo, ostane v veljavi v preostanku tekme
  • Opomini, izrečeni pred prekinitvijo tekme, se ne prenašajo dalje na druge tekme, preden se prekinjena tekma ne zaključi
  • Igralci, izključeni pred prekinitvijo tekme, ne morejo biti nadomeščeni; začetno število igralcev ob nadaljevanju tekme ostane enako, kot je bilo ob prekinitvi tekme
  • Igralci, ki so bili suspendirani zaradi tekme, ki je bila odigrana po prekinjeni tekmi, se lahko vpišejo v zapisnik
  • Ekipe lahko izvršijo le toliko zamenjav, do kolikor so bile še upravičene ob prekinitvi tekme
  • Tekma se mora nadaljevati, ustrezno vzroku prekinitve igre pred prekinitvijo tekme (npr. prosti  udarec, kazneski udarec, vmetavanje, udarec od vrat, udarec iz kota).
  • Če je bila tekma prekinjena med normalnim potekom igre, se bo tekma nadaljevala s sodniškim metom.
 7. Določila prvega odstavka te točke so obvezujoča za vsa tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji.
 8. Določila prvega odstavka se uporabljajo tudi za druga tekmovanja. Organizator tekmovanja pa lahko za druga tekmovanja predpiše, da se določila prvega odstavka te točke ne uporabljajo, če sta bili do trenutka prekinitve odigrani dve tretjini igralnega časa in se v takem primeru tekma registrira z doseženim rezultatom.

DELI NA